Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

Legopolar

Data ultimei actualizări: 20.11.2022

Bine ați venit la nota de informare privind prelucrarea datelor personale a site-ului www.legopolar.ro (denumit în continuare „Site-ul”).

Prin intermediul acestui document vă vom oferi informații în legătură cu ce tipuri de date folosim și prelucrăm, în ce scopuri le prelucrăm pe acestea, pentru ce perioadă de timp le vom stoca, cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și alte astfel de informații. Această Notă de Informare se aplică peste tot unde ne găsești în mediul on-line..

Pentru ușurință, am pus mai jos toate profilele pe care le administrăm:

Profil

Adresă (username)

Website

www.legopolar.ro

Facebook

www.facebook.com/CamaraVerdeRO/

Instagram

www.instagram.com/legopolar/

Cine suntem noi?

Societatea LEGOPOLAR SRL, sediul în Timișoara, 300092, str. Splaiul Nistrului nr.1, jud. Timiș, România, cod unic de înregistrare RO30653125, înregistrată la Registrul Comerțului Timișoara sub nr. J35/2201/2012, cont deschis la Banca Transilvania, sucursala Timișoara, având cod RO31 BTRL RONC RT04 6446 090 reprezentată legal prin Corneliu Deac și adresa de e-mail corneliu.deac@legopolar.ro 

Legopolar prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 Al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare “RGDP“), precum și a celorlalte prevederi legale aplicabile în materia prelucrării datelor cu caracter personal.

Pentru a înțelege mai bine politica noastră de protecție a datelor, vă rugăm să parcurgeți cu atenția prezenta notă de informare.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic prezenta Notă de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal („Nota de Informare”) fără a vă solicita acordul prealabil și fără a fi supuși unei proceduri de notificare individuală a modificărilor aduse.

În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site versiunea actualizată Notei de Informare, rămânând în sarcina dumneavoastră să verificați conținutul prezentei Note de Informare ori de câte ori accesați site-ul, pentru a vă asigura că sunteți la curent cu ultima versiune.

Vom prelucra Datele Dumneavoastră într-o manieră compatibilă cu Nota de Informare în baza cărora au fost colectate, cu excepția cazului în care avem consimțământul tău să le tratăm diferit.

Legopolar vă prelucrează datele cu caracter personal în calitatea sa Operator de date cu caracter personal.

Pentru orice întrebări în legătură cu datele dumneavoastră și modalitățile de prelucrare a acestora, ne puteți contacta la: contact@legopolar.ro 

Ce sunt datele cu caracter personal?

Potrivit RGPD datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Nu există o listă a datelor cu caracter personal, iar RGDP nu impune statelor să realizeze o astfel de lista, pentru simplul motiv că o informație poate deveni într-un anumit context dată cu caracter personal, iar în alt context să fie pur și simplu o informație fără valoare de dată cu caracter personal.

Principiile urmate de Legopolar pentru protecția utilizatorilor Site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt următoarele:

 1. Datele cu caracter personal se colectează numai în scopuri specificate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate în alt mod incompatibil cu aceste scopuri,
 2. Datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și neexcesive în raport cu scopul pentru care sunt colectate și/ sau prelucrate ulterior,
 3. Datele cu caracter personal trebuie să fie exacte și, dacă este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile rezonabile pentru ștergerea sau rectificarea datelor inexacte, incomplete, având în vedere scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate în continuare,
 4. Datele cu caracter personal nu se păstrează mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate ulterior,
 5. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în condiții de securitate, asigurându-se astfel un nivel de protecție împotriva accesului ilegal sau neautorizat, precum și în fața pierderii, distrugerii, deteriorării acestora.

Datele cu caracter personal prelucrate de către Legopolar în calitate de Operator de Date

Categoriile de date prelucrate de către Legopolar pot fi, în funcție de scopurile asociate prelucrării, una sau mai multe dintre următoarele:

Ce categorii de date personale prelucrăm

Daca sunteți client persoană fizică Legopolar va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal cum ar fi: nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de colectare, adresa de livrare, cont bancar, precum și orice alte date cu caracter personal necesare pentru desfășurarea contractului între noi și dumneavoastră.

Dacă ești client persoană juridică vom prelucra datele de contact (nume, prenume, adresă de e-mail, telefon precum și orice alte date cu caracter personal necesare pentru desfășurarea contractului între noi și dumneavoastră) al reprezentantul societății dumneavoastră. Dumneavoastră aveți obligația să informați reprezentatul despre această prelucrare.

Daca sunteți vizitator al Site-ului, Legopolar va prelucra datele cu caracter personal pe care le veți furniza prin completarea formularului de contact sau prin transmiterea unui e-mail solicitând o oferta sau prin comunicare prin intermediul chat-ului pus la dispoziție pe site.

Nu colectam și nu prelucrăm date sensibile, astfel cum sunt acestea definite în RGDP în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Dumneavoastră alegeți dacă doriți să beneficiați de un serviciile noastre, astfel că de regula nu sunteți obligat sa va furnizați informațiile personale către Legopolar . Totuși, în măsura în care ați optat să accesați și să utilizați platforma administrata de societatea noastră sau beneficiați în alt context de serviciile noastre, furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerințelor legale și/sau a relației juridice cu Legopolar deoarece aceste informații sunt necesare pentru furnizarea serviciilor, iar în lipsa deținerii de către Legopolar a acestor date nu vom putea oferi unele / toate serviciile noastre.

Astfel că, în numite situații, în funcție de datele pe care refuzați să le furnizați este posibil că:

 • Legopolar să fie în imposibilitatea de a încheia raportul juridic/contractul ori de a continua relația contractuala cu dumneavoastră;
 • Legopolar să fie pusă în imposibilitatea de a-și onora obligațiile asumate față de dvs.

De asemenea, colectăm și prelucrăm și următoarele date cu caracter personal:

 • Detalii Facebook – atunci când comanda este plasată prin mesaj cu ajutorul aplicației Facebook Messenger
 • Informații referitoare la computer/dispozitivul mobil.
 • Informații referitoare la sistemul informatic sau la alt dispozitiv tehnologic pe care îl utilizați pentru accesarea Site-ului.
 • Adresa protocolului internet (IP) utilizat pentru a vă conecta computerul sau dispozitivul mobil la internet.
 • Tipul sistemului de operare și tipul browser-ului web.
 • Informații referitoare la utilizarea website-urilor/comunicărilor
 • Link-urile pe care le accesați, paginile sau conținuturile pe care le vizualizați și pentru cât timp.
 • Informații și statistici similare cu privire la interacțiunile dvs., cum ar fi timpul de reacție al conținuturilor, erorile de descărcare sau durata vizitelor pe anumite pagini,
 • Informații captate prin utilizarea unor tehnologii automatizate, cum ar fi cele de tip cookie și semnalizatoare web, colectate pe baza înregistrărilor efectuate de terți în scopuri analitice și publicitare

De unde provin Datele Dumneavoastră?

Colectăm datele de la dumneavoastră, atunci când:

Vizitați Site-ul, completați formularele de contact de pe Site, ne trimiți un mesaj privat prin intermediul rețelelor sociale, ne trimiți un e-mail, lăsați un comentariu pe rețelele sociale ale Legopolar, ne etichetați în postări / poze pe rețelele sociale, distribuiți conținutul nostru, sau orice altă interacțiune pe care o aveți cu Site-ul.

Colectăm informații despre dispozitive utilizând următoarele tehnologii:

– “Cookies” are fișiere de date care sunt plasate pe dispozitivul sau computerul dumneavoastră și includ adesea un identificator unic anonim. Pentru mai multe informații despre modulele cookie și despre să dezactivați modulele cookie, vizitați Politica de Cookies

– “Fișiere jurnal” urmări acțiunile care au loc pe Site, și să colecteze date, inclusiv adresa IP, tipul de browser, furnizorul de servicii Internet, pagini de trimitere / ieșire, și date / marcaje de timp.

 – “Semnalizatoare web”, “etichete” și “pixeli” sunt fișiere electronice utilizate pentru a înregistra informații despre modul în care navigați pe Site.

Vom putea să primim date personale care vă privesc din diferite terțe părți (sau surse publice), cum ar fi:

Date tehnice de la furnizorii de analitice, rețele de advertising, furnizorii de informații privind căutările, furnizori de informații privind interacțiunea ta cu Site-ul .

Date de Contact de la intermediarii de servicii de livrare și comandă precum Tazz.ro.

Date de contact, Date financiare și Date de tranzacționare de la furnizori de servicii tehnice și de plată.

Date de identificare și Date de contact din surse publice (precum Registrul Comerțului, ANAF, Ministerul de Finanțe, Portalul Instanțelor de judecată).

Ce tipuri de prelucrări de date efectuează Legopolar ?

Legopolar prelucrează date cu caracter personal în scopurile enunțate în prezenta notă de informare, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult operațiuni de prelucrare a datelor cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Scopurile în care Legopolar prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal

Legopolar prelucrează date cu caracter personal în multiple scopuri, iar modalitățile de colectare, baza legala de prelucrare, utilizarea, dezvăluirea, perioadele de păstrare, etc. pot fi diferite funcție de fiecare scop.

Legopolar poate folosi datele personale pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise în prezenta Notă de Informare.

Dacă Legopolar va prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cele asupra cărora ați fost deja informat și care nu este compatibil cu scopurile pentru care datele au fost colectate inițial, Legopolar se obligă să vă furnizez informații privind scopul secundar respectiv precum și alte detalii adiționale relevante.

Prelucrăm datele personale în principal în următoarele scopuri:

 • Încheierea și executarea contractelor pe care dumneavoastră îl încheiați cu Legopolar
 • Pentru a gestiona relație pe care o avem cu dumneavoastră
 • Solicitările sau cererile efectuate de către dumneavoastră prin intermediul Site-ului;
 • Folosirea datelor de analiză pentru a îmbunătăți Platforma, produsele, serviciile, departamentul clienți și experiența
 • Sugestii și recomandări despre produsele și serviciile care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră;
 • Îmbunătățirea serviciilor pe care Legopolar le oferă clienților;
 • Gestionarea riscurilor aflate în legătura cu activitatea noastră, sens în care luăm masuri de securitate pentru a proteja datele personale, care implica detectarea, investigarea si soluționarea amenințărilor de securitate –
 • îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale, inclusiv întocmirea evidenţelor contabile, păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
 • soluţionarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date
 • audit intern;
 • arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public.
 • Constatarea exercitarea sau apărarea unui drept în instanță- Î

Nu vă folosim datele pentru a vă trimite comunicări de marketing decât dacă optați în mod explicit pentru o astfel de comunicare. Chiar și în astfel de cazuri, vă asigurăm că aveți o opțiune ușor de folosit pentru a vă dezabona (retrageți consimțământul) în orice moment, fie în comunicarea însăși, fie contactând-ne la următoarea adresă de email: contact@legopolar.ro 

Temeiurile juridice pe care se bazează Legopolar în prelucrarea Datelor Dumneavoastră 

Prelucrarea datelor se întemeiază pe cel puțin una dintre următoarele condiții de legalitate a prelucrării:

 • prelucrarea este necesară pentru încheierea raportului juridic / contractului cu dumneavoastră ori pentru executarea acestuia;
 • prelucrarea este pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revine Legopolar (de ex. cele referitoare la gestionara documentelor justificative din punct de vedere fiscal);
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Legopolar, cum ar fi:
  • administrarea activității noastre;
  • gestionarea riscurilor aflate în legătura cu activitatea noastră;
  • gestionarea relațiilor noastre cu potențialii clienți, clienții și /sau partenerii noștri;
 • prelucrarea este bazata pe consimțământul dumneavoastră pentru ipotezele in care RGPD impune obținerea consimțământului sau acesta nu se întemeiază pe o altă condiție de legalitate (de exemplu marketing).

 Cât timp păstram Datele Dumneavoastră?

Păstram Datele Dumneavoastră prelucrate de Legopolar doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementarilor aplicabile), astfel:

 • pe durata prevăzută de lege în situațiile în care există acte normative aplicabile în acest sens (de ex în cazul registrelor de contabilitate obligatorii);
 • pe durata derulării contractului / raportului juridic pentru prelucrările Datelor Dumneavoastră necesare în executarea acestuia;
 • până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește cazurile în care Legopolar ar avea un interes legitim să păstreze anumite dintre Datele Dumneavoastră în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea să apară între părți.
 • pe durata gestionării relației cu potențialii clienți /clienții (de exemplu pe durata existentei unui cont activ pe Site, în cazul clienților care au creat cont), pentru prelucrările în scopul transmiterii de comunicări conținând informații și oferte privind serviciile noastre, precum si cele ale partenerilor noștri, comunicări comerciale, respectiv pana la exercitarea dreptului de opoziție (opt-out) de către dumneavoastră în acest sens;
 • până la retragerea consimțământului pentru prelucrările Datele Dumneavoastră întemeiate exclusiv pe consimțământ;
 • în orice alte ipoteze ori in absența unor cerințe legale, reglementare sau contractuale specifice, perioada noastră de referință pentru păstrarea datelor personale este de maxim 3 ani de la data încetării relațiilor / ultimul contact dintre Legopolar și dumneavoastră. 

Link-uri de la terțe părți

 • Această Notă de Informare nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care poți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru (inclusiv când accesezi, de exemplu, pe paginile comunităților noastre din social media, precum Facebook, Instagram, etc.). Totodată, nu suntem responsabili pentru niciun fel de link al partenerilor noștri comerciali sau al celor care plasează publicitate în cadrul articolele noastre, inclusiv cele de pe profilele rețelelor sociale. Când dați click pe acele linkuri, terțe părți pot colecta sau partaja datele care vă privesc. Nu controlăm site-urile acestor terțe părți și nici nu suntem responsabili pentru politicile lor de prelucrare, confidențialitate și securitate. Când părăsești site-ul nostru, vă încurajăm să examinați Politica de confidențialitate/Nota de informare, precum și condițiile de utilizare ale acestora.

Prelucare Datelor cu Caracter Personal aparținând unor terțe persoane

 • Atunci când în contextul comenzilor plasate ne indicați datele de contact ale unor terțe persoane pentru ridicarea comenzilor de la punctele de lucru Legopolar sau pentru livrarea la adresa indicată, sunteți responsabil de informarea corespunzatoare si completă a acestor persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de Legopolar și să le comunicați conținutul acestei Politici, inclusiv să le informați despre faptul că aceste date sunt folosite în scopul procesării comenzii dumneavoastră și care sunt drepturile de care beneficiază potrivit legii.

Dezvăluirea Datelor Dumneavoastră către terți

Putem dezvălui datele dumneavoastră, respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri sau altor terți.

De exemplu, am putea furniza datele dumneavoastră către alte companii, precum furnizorii de servicii de livrare, furnziori de servicii IT sau telecomunicații, agenții media, agenții de publicitate, servicii de contabilitate și resurse umane, furnizori de soluții integrate, servicii juridice și alți terți cu care avem o relație contractuală. Acești terți sunt selectați cu o grijă deosebită astfel încât datele dumneavoastră să fie prelucrate doar în scopurile pe care noi le indicăm.

De asemenea, am putea partaja datele dumneavoastră către alți parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu.

Deși puțin probabil, am putea vinde în viitor afacerea sau o parte a afacerii, situație care va include transferul datelor dumneavoastră.

Putem transmite datele și altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor dumneavoastră.

Vom putea, de asemenea, furniza informațiile dumneavoastră cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele dumneavoastră nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul dvs. explicit sau alt temei legal.

Transferuri internaționale

În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre acestea către alte companii, organizații sau persoane din state terțe sau către organizații internaționale.

Dacă va fi necesar să transferăm datele dumneavoastră către vreuna dintre destinațiile de mai sus, îți vom transmite în prealabil o nouă notă de informare cu privire la aceasta.

Transferul de date cu caracter personal către un stat terț poate avea loc numai dacă statul către care se intenționează transferul asigură un nivel de protecție adecvat.

Transferul de date către un stat a cărui legislație nu prevede un nivel de protecție cel puțin egal cu cel oferit de Regulament General de Protecție a Datelor este posibil numai dacă există garanții suficiente cu privire la protecția drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate. Aceste garanții vor fi stabilite de noi prin contracte încheiate cu furnizorii/prestatori de servicii către care se va realiza transferul datelor dumneavoastră personale.

Unii dintre furnizorii noștri de prestări servicii e posibil să fie localizați în afara Spațiului Economic European (SEE), astfel încât procesarea din partea lor a datelor dumneavoastră personale va implica un transfer de date în afara SEE.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Legopolar este responsabilă pentru facilitarea exercitării oricăruia dintre drepturile dumneavoastră menționate mai jos.

Oricare dintre aceste drepturi poate fi exercitat prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@legopolar.ro sau ne puteți transmite o cerere scrisă la următoarea adresă: Splaiul Nistrului nr.1, Timișoara, 300092 jud. Timiș, România.

Dreptul de acces

Aveți dreptul de acces, conform articolului 15 din RGPD, respectiv de a obține din partea Legopolar o confirmare că prelucrează sau nu date personale care vă privesc și, în caz afirmativ următoarele informații: (a) scopurile prelucrării; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; (e) existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal sau a dreptului de a se opune prelucrării; (f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; (g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la client, orice informații disponibile privind sursa acestora; (h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) si (4) din RGPD, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, aveți dreptul sa fiți informat cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 din RGPD referitoare la transfer.

La solicitarea dumneavoastră, Legopolar vă va furniza o copie a Datelor Dumneavoastră care fac obiectul prelucrării.

Dreptul la rectificarea datelor

Aveți dreptul de a obține de la Legopolar rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc, conform articolului 16 din RGPD. Ținând-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea Datelor Dumneavoastră care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Atunci când este posibil sau necesar vom face corecții (după caz) pe baza informațiilor actualizate și vă vom informa cu privire la acest aspect dacă este cazul.

Dreptul la ștergerea datelor

Aveți dreptul de a obține din partea Legopolar ștergerea Datelor Dumneavoastră (conform articolului 17 din RGPD), fără întârzieri nejustificate, cu excepția anumitor ipoteze prevăzute de RGPD, dacă se aplică unul dintre următoarele motive:

 1. Datele Dumneavoastră nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. va retrageți consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea în măsura în care prelucrarea se bazează exclusiv pe consimțământ și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 3. va opuneți prelucrării efectuata în scopul unui interes public ori în scopul intereselor legitime urmărite de Legopolar și nu există motive legitime care să prevaleze față de interesele/drepturile și libertățile dvs. fundamentale în ceea ce privește prelucrarea sau vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct;
 4. Datele Dumneavoastră au fost prelucrate ilegal;
 5. Datele Dumneavoastră trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Legopolar în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află acesta;
 6. alte situații prevăzute de RGPD în măsura în care sunt aplicabile.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în următoarele cazuri :

 1. contestați exactitatea Datele Dumneavoastră, pentru o perioada care îi permite Legopolar să verifice exactitatea datelor;
 2. prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii Datele Dumneavoastră, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 3. Legopolar nu mai are nevoie de Datele Dumneavoastră în scopul prelucrării, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța; sau
 4. v-ați opus prelucrării în conformitate cu articolului 21 alineatul (1) din RGPD, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi Datele Dumneavoastră (conform articolului 20 din Regulament) pe care le-ați furnizat către Legopolar , într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și la transmiterea acestora către alt operator, fără obstacole din partea Legopolar , în cazul în care:

 1. prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din RGPD sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD; și
 2. prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În cazul exercitării dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal, acestea pot fi transmise in mod direct de la Legopolar la un alt operator indicat de către dvs. în mod expres, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție atunci când prelucrare este efectuata în scopul intereselor legitime Legopolar

În orice moment aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuată în scopul unui interes public ori în scopul intereselor legitime urmărite de Legopolar . În acest caz, Legopolar nu va mai prelucra Datele Dumneavoastră, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de opoziție la prelucrarea în scop de marketing direct

Atunci când prelucrarea are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a Datelor Dumneavoastră, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

Dreptul de retragere a consimțământul

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs., aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimțământului nu este aplicabilă în cazurile în care temeiul prelucrării nu este consimțământul

Dreptul de a depune o plângere sau o reclamație

Dacă doriți să reclamați aspecte care privesc utilizarea Datelor Dumneavoastră vă rugăm să trimiteți un e-mail la support@ghem.app cu detaliile reclamației Dumneavoastră.

Vom investiga și încerca să rezolvăm orice cerere sau plângere cu privire la utilizarea sau dezvăluirea informațiilor dumneavoastră personale.

Dacă nu ești mulțumit de răspunsul nostru, poți face o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Email: anspdcp[at]dataprotection.ro

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania