Termenii și Condițiile de utilizare

a platformei www.legopolar.ro

Data ultimei actualizări: 20.11.2022

Bine aţi venit,

Suntem onoraţi că ne vizitaţi şi ne bucurăm că putem să vă fim de folos. Apreciem faptul că parcurgeţi cu atenţie această pagină înainte de a utiliza conţinutul site-ului.

Vizitarea şi utilizarea acestui site se pot face numai dacă sunteţi de acord cu aceste condiţii de utilizare. Vizitarea şi utilizarea site-ului sunt condiţionate de acceptarea acestor condiţii de utilizare.

Website-ul www.legopolar.ro (denumit în continuare „Platforma” ) este deținut și operat de LEGOPOLAR SRL, sediul în Timișoara, 300092, str. Splaiul Nistrului nr.1, jud. Timiș, România, cod unic de înregistrare RO30653125, înregistrată la Registrul Comerțului Timișoara sub nr. J35/2201/2012, cont deschis la Banca Transilvania, sucursala Timișoara, având cod RO31 BTRL RONC RT04 6446 090 reprezentată legal prin Corneliu Deac, cu adresa de e-mail corneliu.deac@legopolar.ro 

Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare ale Platformei (astfel cum este definită mai jos) de către persoanele care accesează această Platformă (denumit în continuare „Termenii și Condițiile”).

 1. Puterea obligatorie a acestor condiţii de utilizare

Aceste condiţii de utilizare sunt acceptate de dumneavoastră prin simplul fapt al accesării și/sau utilizării site-ului, reprezentând acordul de voinţă dintre dumneavoastră şi noi în legătură cu utilizarea site-ului. Dacă una dintre prevederile acestui act se vădește a fi nulă sau invalidă, toate celelalte rămân valabile, pe cât posibil.

Legopolar își rezervă dreptul de a modifica Termenii si Condițiile. În acest sens, aceste condiții se pot modifica oricând, fără niciun preaviz sau notificare. Accesul site-ului și/sau utilizarea oricărei funcționalități a Platformei reprezintă acordul și asumarea dvs. de a respecta în integralitate Termenii și Condițiile.

Dacă nu sunteți de acord cu modificările aduse acestor Termeni și Condiții puteți înceta utilizarea Platformei. Continuarea accesării și/sau utilizării Platformei și a Serviciilor Legopolar este considerat acordul dumneavoastră cu privire la orice modificări.

Acesta Platforma își propune să informeze publicul cu privire la produsele și serviciile sale.

Produsele sunt afișate pe Platformă cu scopul prezentării gamei Legopolar și partenerilor acestuia. Legopolar nu garantează și nu răspunde sub nici o formă de disponibilitatea acestor produse pentru comandă sau conformitatea lor cu cele afișate pe site (în ceea ce privește aspectul, calitatea, ambalajul sau gramajul acestora).

Toate articolele, materialele, informațiile și/sau orice alte date disponibile pe Platformă, pe paginile noastre de socializare sau în orice alt produs sau serviciu care este realizat sau pus la dispoziție de Legopolar nu reprezintă activitate de consultanță și nu poate angaja sub nicio formă și în fața niciunei persoane fizice sau juridice ori autorități răspunderea Legopolar .

Materialele și informațiile noastre sunt realizate pentru situații standard si nu sunt adaptate vreunei situații particulare. De aceea, înainte de a aplica la situația dvs. particulară orice informații disponibile pe sau puse la dispoziție de Legopolar trebuie să cereți părerea unui specialist.

De asemenea, datorita specificului a ceea ce oferim publicului, Legopolar nu poate oferi garanții cu privire la acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori a serviciilor furnizate de sau prin Platforma. De asemenea, va informăm că sistemele informatice sau programele folosite pentru afișarea sau transmiterea informației pe website sau in orice alta forma pot conține viruși ori alte secvențe distructive de cod sau pot avea alte proprietăți distructive.

Accesarea și descărcarea paginilor site-ului se face fără ca noi să ne asumăm răspunderea ca paginile nu sunt infectate cu viruşi, troieni sau alte asemenea produse nedorite, care v-ar putea afecta computerul sau informaţiile de pe acesta.

Prin urmare, Legopolar nu este răspunzătoare în nicio măsura, pentru niciun prejudiciu, de orice natură ar fi acesta, legat de sau rezultat din (i) folosirea articolelor, materialelor, informațiilor sau a oricăror altor date disponibile pe sau făcute disponibile prin Platforma, respectiv cuprinse in newsletter-ele noastre, pe paginile noastre de socializare sau in orice alt produs care este realizat sau pus la dispoziție de Legopolar .

Site-ul foloseşte cookies pentru îmbunătăţirea serviciilor. Acestea permit accesul mai lesnicios la resursele site-ului. Acest procedeu tehnic este utilizat de aproape toate site-urile.

Nu putem garanta acurateţea şi prezenţa paginilor afişate de browser-ul dumneavoastră, nici comunicarea între nodurile Internet. De aceea, nu putem fi făcuţi responsabili pentru niciun fel de daune, cauzate direct sau indirect de funcţionarea site-ului, şi nici de disfuncţionalităţile site-ului. Deşi utilizând acest site vă asumaţi unele riscuri, noi avem încredinţarea că veţi fi foarte mulţumiţi de serviciile noastre, însă pentru o bună relaţie între dumneavoastră şi noi vă rugăm să aveţi în vedere prevederile acestor condiţii de utilizare.

Link-urile către alte pagini sau adrese de internet sunt informaţii publice. Acestea au fost selectate, dar Legopolar nu își asumă răspunderea pentru utilitatea sau acurateţea acestor site-uri. Legopolar nu este afiliată cu deținătorii acelor site-uri, iar orice excepții vor fi menţionate expres sau vor fi evidente.

Legopolar nu răspunde pentru eventualele daune directe sau indirecte, indiferent de natura acestora, cauzate de accesarea, descărcarea sau utilizarea acelor site-uri.

 1. Drepturile de proprietate intelectuală

Întregul conținut al Platformei este proprietatea exclusivă a Legopolar.

Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezenții Termeni si Condiții sau de un alt contract încheiat expres și în scris între Legopolar și dumneavoastră.

 1. Securitatea

Nu este permisă utilizarea Platformei în scopul introducerii în mod deliberat de viruși sau orice alt program sau material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv. Sunt interzise încercările de acces neautorizat la această Platformă, la serverul pe care este găzduit acesta sau la orice alt server, calculator sau baza de date în legătura cu această Platformă. Prin acceptarea Termenilor si Condițiilor vă angajați sa nu atacați acest Site prin intermediul unui atac de blocare a serviciului.

Nerespectarea dispozițiilor din prezenta secțiune va fi raportată autorităților competente, potrivit prevederilor legale aplicabile, în vederea aplicării sancțiunilor legale și va determina suspendarea imediată a dreptului de a utiliza Platforma.

Sunt interzise în mod nelimitativ următoarele activități desfășurate prin intermediul Platformei:

 • defăimarea, abuzul, hărțuirea, urmărirea, amenințarea, lezarea sau încălcarea drepturilor (inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de proprietate intelectuală) a altor persoane;
 • publicarea, încărcarea, distribuirea sau diseminarea oricărui conținut cu caracter obscen, defăimător sau ilicit;
 • utilizarea Platformei în scopuri care contravin reglementărilor legale, precum și în orice alt scop care excedă celui stabilit prin acești Termeni și Condiții;
 • publicarea unor fișiere sau a altor tipuri de materiale informatice care conțin viruși, viermi sau alte programe cu intenția de a distruge sau de a afecta orice sistem sau informație;
 • publicitatea sau oferirea oricăror altor produse sau servicii care nu au natura Produselor Educaționale;
 • promovarea oricăror chestionare, concursuri, jocuri piramidale sau corespondență tip „chain letter”;
 • publicarea aceluiași conținut în mod repetat (spamming);
 • restricționarea sau obstrucționarea utilizării Platformei de către orice alte persoane. Insinuarea sau afirmarea faptului că Legopolar garantează sau susține în orice mod orice afirmații pe care le faceți și/sau orice produse sau servicii furnizate prin intermediul Platformei sau în afara acesteia, în lipsa acordului prealabil manifestat în scris de către Legopolar ;
 • utilizarea oricăror sisteme manuale sau automatizate în vederea colectării ilicite de date personale, copierii informațiilor sau al indexării serviciilor;
 • atacarea cibernetică a Platformei, a utilizatorilor înscriși în Platformă, a serverelor și/sau a rețelelor aferente;
 • afectarea sau încălcarea în orice mod a drepturilor și intereselor legitime ale Legopolar.
 • încărcarea de material cu conținut jignitor, ofensator sau dăunător, indecent, denigrator, pornografic, incluzând în mod nerestrictiv conținut ce pledează în favoarea, instigă sau promovează rasismul, intoleranța religioasă, ura sau agresiunea fizică împotriva altor indivizi sau grupuri de persoane;
 • publicarea de conținut sau furnizarea accesului la conținuturi ce exploatează minorii în mod abuziv, violent sau sexual;

Legopolar își rezervă dreptul unilateral de a îndepărta orice conținut ce contravine acestor prevederi, precum și de a bloca accesul la Platformă, respectiv de a refuza prestarea Serviciilor către persoanele care nu respectă prevederile acestor Termeni si Condiții. Blocarea accesului la Platformă și prestarea Serviciilor vor fi precedate de o notificare din partea Legopolar.

De asemenea, Legopolar își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva tuturor persoanelor ce sunt vinovate de cauzarea oricăror prejudicii Legopolar sau website-ului, prin încălcarea obligațiilor cuprinse în acești Termeni și Condiții.

 1. Obligații la Solicitarea de Informații/ Completare Formular Contact

La momentul solicitării unor informații cu privire la serviciile Legopolar Completarea Formularului de Contact, Solicitarea unei Oferte din partea Legopolar, solicitantul are următoarele obligații:

Să furnizeze date și documente adevărate, exacte și complete, conform formularului de înregistrare pus la dispoziție de Platforma;

Să mențină și, după caz, să actualizeze atunci când situația o cere, datele de înregistrare precum și orice alte date furnizate astfel încât să fie în permanență adevărate, exacte și complete;

Să furnizeze la solicitarea Legopolar orice informații necesare în legătură cu utilizarea Platformei.

 1. Reclamații

Pentru orice cererii, sugestii, întrebări și reclamații cu privire la Platformă vă rugăm să ne trimiteți un email la adresa contact@legopolar.ro

 1. Efectuarea unei Comenzi

Simpla transmitere de solicitări de informații sau oferte atât prin intermediul. Platformei și/sau prin e-mail NU înseamnă încheierea unui contract între dumneavoastră și Legopolar, iar Legopolar nu își asumă nici o obligație în urma transmiterii acestor mesaje de către dumneavoastră.

Legopolar vă va răspunde în cel scurt timp posibil cu informațiile solicitate, și/sau cu o ofertă customizată celor transmise către Legopolar.

Relația contractuală între dumneavoastră și Legopolar va începe în momentul semnării contractului de vânzare (online sau fizic).

 1. Prețuri eronate

În cazul în care Legopolar descoperă o eroare legata de prețul unui/unor produse solicitate de către Dumneavoastră, Legopolar vă va informa cat mai curând posibil despre eroarea produsa. In aceste situații, Dumneavoastră veți avea opțiunea fie de a reconfirma comanda la prețul corect, fie de a anula comanda.

În cazul în care nu puteți fi contactat, într-un termen rezonabil, folosind detaliile de contact pe care le-a furnizat în timpul procesului de comandă, Legopolar va considera comanda anulată şi Dumneavoastră veți fi notificat despre aceasta prin orice metodă de contact disponibilă.

 1. VIII.Review-uri și comentarii

În momentul înregistrării unui anumit review/comentariu/întrebare/răspuns pe această platformă sau pe orice pagină de social media controlată de către Legopolar sau partenerii acestuia, acordați Legopolar licență neexclusivă, perpetuă, irevocabila, nelimitata teritorial și dau dreptul Legopolar de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

Legopolar are dreptul la eliminarea review-ului/comentariului/întrebării sau răspunsului.

 1. Despăgubiri

Utilizatorul se obligă să despăgubească, să apere și să garanteze Legopolar (inclusiv angajații, administratorii, asociații sau orice alți colaboratori) cu privire la orice pretenții, acțiuni, solicitări, despăgubiri, pierderi, răspundere, costuri sau alte cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată, costuri și alte taxe judiciare) derivate din orice pretenții, litigii, proceduri sau alegații formulate de orice terț împotriva Legopolar, rezultate din sau în legătură cu utilizarea de către Dvs. a Platformei.

 1. Limitarea Răspunderii

Legopolar este răspunzătoare doar pentru daunele cauzate cu intenție sau ca urmare a culpei grave, respectiv pentru prejudicii cauzate integrității fizice sau psihice ori sănătății, în condițiile legii și numai în limitele stabilite prin prezentele Termeni și Condiții.

Legopolar se poate închide oricând, neexistând nici un fel de răspundere pentru încetarea activității.

Legopolar nu este responsabilă pentru nici un fel de daună (i.e. pierdere profit, pierdere câștiguri potențiale sau eventuale, întreruperi de activitate, pierderi de date sau alte asemenea) pricinuită de sau în legătură cu utilizarea site-ului sau provenite de la site, chiar dacă Legopolar  a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască posibilitatea apariției unor astfel de pierderi.

 1. Informații Confidențiale

În timpul utilizării Platformei, este posibil să primiți Informații Confidențiale. Sunteți de acord că, pe durata utilizării Contului și timp de 5 ani de la încetarea utilizării:

a. Toate Informațiile confidențiale vor rămâne proprietatea exclusivă a Legopolar .

b. nu veți divulga Informații Confidențiale niciunei persoane fizice, companii sau alte părți cu excepția cazului în care este necesar pentru a se conforma legii;

c. veți lua toate măsurile rezonabile pentru a proteja Informațiile Confidențiale împotriva oricărei utilizări sau divulgări care nu este permisă în mod expres în aceste Termene și Condiții; și

d. veți păstra Informațiile confidențiale numai atât timp cât utilizarea lor este necesară pentru utilizarea Platformei sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, taxe sau alte obligații fiscale etc.) și, în toate cazurile, veți șterge aceste informații la reziliere sau de îndată ce nu mai este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor legale. Nu aveți dreptul să emiteți niciun comunicat de presă referitor la Platforma sau să utilizați numele, mărcile comerciale, logo-ul nostru în nici un mod (inclusiv în materialele promoționale).

 1. Relația Părților

Dumneavoastră și Legopolar suntem contractanți independenți și nimic din prezentul nu va fi interpretat în sensul de a crea un parteneriat, o asociere în participație, o agenție, o franciză, un reprezentant de vânzări sau o relație de muncă între părți. Nu veți avea autoritatea de a face sau accepta oferte sau declarații în numele nostru. Nu veți face nici o declarație, fie pe site-ul dumneavoastră sau în alt mod, care ar contrazice nimic în această secțiune.

 1. XIII.Publicitatea și conținutul furnizat de terți

Părți ale Conținutului Platformei pot sa fie furnizate de terțe persoane. De asemenea, în interiorul Conținutului Platformei pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. Legopolar nu este responsabilă în nicio măsura asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent ca acesta este publicitar sau nu. De asemenea, Legopolar nu este responsabilă asupra conținutului paginilor la care se face trimitere din Platformă.

 1. Platforma

Legopolar are dreptul de a determina proiectarea, conținutul, funcționalitatea, disponibilitatea și oportunitatea existenței Platformei.

 1. Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile părților menționate în acest document, precum și orice efecte juridice ale acestora sunt reglementate de legislația aplicabila din Romania.

Daca vreo prevedere din acest document este considerata invalida, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale Termenilor și Condițiilor de utilizare, acestea rămânând în vigoare.

Toate disputele şi diferendele care pot rezulta din sau în legătură cu funcționalitatea, conținutul sau disponibilitatea Platformei sau cu privire la orice aspecte ce ține de utilizarea Platformei, se va soluționa, pe cale amiabilă, prin negociere între părţi care vor depune toate eforturile in acest sens. În cazul în care părțile nu ajung la un acord, orice dispută rezultată din sau în legătură cu utilizarea, funcționalitatea, conținutul sau disponibilitatea Platformei sau care are vreo legătură distinctă de aceste exemple cu aceasta va fi rezolvat în mod final de instanțele de judecată din Timișoara.